Personale supervision - Supervisor Troels Hammer

Personale supervision

Der er mange gode grunde til at benytte sig af personale supervision. Alle, der arbejder med mennesker til daglig, kan have gavn af personale supervision. Det kan styrke både den enkelte medarbejder samt gruppen både personligt og fagligt. Læs meget mere om personale supervision her.

Der er rigtig mange arbejdspladser, der har gavn af personale superversion. Supervision er nemlig en måde at facilitere vidensdeling, optimere den faglige kommunikation og skabe bedre trivsel på arbejdspladsen. En supervisionsproces kan være en måde at systematisk facilitere en udviklingsproces. Her får man altså en mulighed for både at få nogle andre øjne på ens arbejde samt at se sig selv udefra.

Man kan bruge personale supervision til vidensdeling, styrkelse af det faglige fællesskab, hjælp til sparring og løsningsforslag samt til at skabe tryghed og trivsel i personalegruppen. Typisk vil medarbejdere blive endnu bedre til at håndtere svære og udfordrende situationer. Personale supervision er for alle, der arbejder med mennesker til daglig.

Hvem bruger personale supervision?

Alle, der arbejder med mennesker, er i målgruppen for supervision. Det kan fx være i sundhedsbranchen, psykologfællesskaber, institutioner, organisationer, skoler eller ledelsesgrupper. Det kan altså fx være faggrupper som pædagoger, lærere, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, psykologer og ledere, der har gavn af personale supervision.

Personale supervision vil gøre jeres gruppe bedre til at reflektere over jeres egen faglighed og indsats som fagpersoner. Det vil gøre den enkelte mere rustet til håndtere udfordrende og potentielt grænseoverskridende arbejdsrelaterede situationer. Under supervision vil man blandt andet reflektere over tidligere situationer, hvad man kunne have gjort anderledes, så man kan lære af det fremadrettet.

Personale supervision – hvorfor?

Hvorfor skal man vælge personale supervision? Det skal man, fordi det er en god investering i både ens medarbejdere og ens virksomhed/institution. Det vil ikke blot give stærkere og endnu mere kompetente medarbejdere, det vil også styrke arbejdsfællesskabet og hæve det faglige niveau. Det vil blandt andet betyde, at man kan reducere niveauet af udbrændthed og stress blandt medarbejderne. Det er ikke kun godt for dine medarbejdere, men også for den faglige og økonomiske stabilitet og udviklingspotentiale i organisationen.

Man skal vælge at investere i personale supervision, hvis man vil hæve både det faglige niveau samt trivselsniveauet på arbejdspladsen. Man vil få styrkede og tryggere medarbejdere, der er bedre rustede til at håndtere alle slags situationer i deres daglige arbejde. Man kan altså med personale supervision opnå:

  • Øget forståelse for ens borger- eller klientelgruppe og deres behov samt problemstillinger
  • Fremmelse af personalets pædagogiske overskud, handlemuligheder og udviklingsproces
  • Fordring af et øget refleksionsniveau både individuelt og som team

Hvordan foregår personale supervision typisk?

Der findes mange forskellige slags personale supervision. Derfor handler det om at finde den rigtige model, der passer til jeres personale og arbejdsplads. Typisk vil personale supervision dog foregå i grupper. Det kan for eksempel være grupper på 6-8 personer, hvor man har sessioner en eller flere gange om måneden. Her vil være en supervisor til at facilitere supervisionen. I disse sessioner vil der kunne være både samtale, praksisøvelser og forskellige cases. Det vil selvfølgelig blive skræddersyet efter jeres specifikke behov.

En supervision skaber rum, hvor man kan arbejde fokuseret med specifikke arbejdsrelaterede situationer, frustrationer, udfordring, glæder og tvivl. Her vil det være det daglige arbejde med netop jeres borger- eller klientelgrupper og de udfordringer, der følger med. Man kan også vælge at benytte personale supervision i forbindelse med en tema- eller personaledag. Her kan fx vælge et bestemt tema at have fokus på, og bruge dagen på netop dette tema.

Nye ideer og nyt overskud

Foruden en øget evne til at takle udfordrende situationer, så oplever mange medarbejdere og teams, at de får både nye ideer og nyt overskud ud af at deltage i personale supervision. Når man ser på sit arbejde i et andet perspektiv, får man typisk øjnene op for alternative måder at gøre tingene på. Denne form for faciliteret refleksion giver typisk en forøget entusiasme i forhold til at prøve nye metoder og justere dele af måderne, man håndterer forskellige situationer i det daglige. I en supervisionssituation stiller man typisk skarpt på indgroede forestillinger og antagelser og udfordrer dem. At få rusket i disse er typisk med til at sætte ny energi og ideer i gang.

Personlige og faglige udfordringer

Når man arbejder med andre mennesker for eksempel i en pædagogisk sammenhæng, så er der mange interrelationelle udfordringer, som man vil støde ind i. Man vil netop typisk, ud over at skulle bruge sin faglige kompetencer, ligeledes bringe sig selv og sin person i spil. Det betyder, at man med stor sandsynlighed vil løbe ind i udfordringer, der berører både personlige og faglige sfærer. Det kan være en udfordring at holde tingene adskilt. Netop her kan personale supervision være et godt redskab. Her kan man netop få redskaber til at skabe klare rammer for en selv i sit arbejde.

At klæde sig godt på

I et arbejde med mennesker kan man til tider komme ud for udfordrende opførsel som fx udadreagerende opførsel. Når man arbejder med sådanne situationer, så handler det om at være godt klædt på. Jo bedre man er klædt på, jo bedre vil man kunne håndtere disse situationer, når de opstår. Det vil for mange i høj grad handle om et stort erfaringsmæssigt grundlag, som de har bygget op over tid. Men det kan også handle om, hvordan man efterbearbejder de situationer, som man kommer ud for. Det er her, at personale supervision kan være et meget nyttigt redskab.

Opsummerende

Der er altså en række grunde til, at man kan vælge personale supervision. Det er en måde for en arbejdsplads at facilitere vidensdeling, fagligt fællesskab samt bedre trivsel og tryghed. Derudover er det ofte med til at styrke den enkelte medarbejders egen faglighed og personlige udvikling. Personale supervision kan være med til at give nye løsnings- og handlemuligheder i udfordrende situationer samt skabe en bedre gruppedynamik og dermed bedre trivsel. Personale supervision kan styrke jeres faglige fællesskab og sørge for, at hver enkelt medarbejder føler sig tryg, hørt og klædt på til hverdagens udfordringer.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top