Kollegial supervision - Supervisor Troels Hammer

Kollegial supervision

På alle arbejdspladser kan der være større eller mindre udfordringer, i de forskellige personalegrupper, der skal løses, hvis arbejdet skal køre gnidningsfrit. Der kan opstå hændelser, som kan virker udfordrende, og i visse tilfælde skræmmende, som det er nødvendigt at tage under behandling, for eksempel gennem samtaler. Her er Kollegial supervision et godt redskab. Det bruges ofte indenfor sektorer, hvor man arbejder med mennesker, som på den ene eller anden måde har afvigende adfærd eller behov for hjælp. Kollegial supervision skal laves med omtanke, hvis der skal komme et brugbart udbytte ud af det. Her kan en professionel supervisor gå […]

Kollegial supervision Læs videre »