Kollegial supervision

Kollegial supervision – er emnet i denne kategori. En supervisor kan understøtte den faglige udvikling og praktiske professionsudøvelse.

Kollegial supervision - Supervisor Troels Hammer

Kollegial supervision

På alle arbejdspladser kan der være større eller mindre udfordringer, i de forskellige personalegrupper, der skal løses, hvis arbejdet skal køre gnidningsfrit. Der kan opstå hændelser, som kan virker udfordrende, og i visse tilfælde skræmmende, som det er nødvendigt at tage under behandling, for eksempel gennem samtaler. Her er Kollegial supervision et godt redskab. Det bruges ofte indenfor sektorer, hvor man arbejder med mennesker, som på den ene eller anden måde har afvigende adfærd eller behov for hjælp. Kollegial supervision skal laves med omtanke, hvis der skal komme et brugbart udbytte ud af det. Her kan en professionel supervisor gå […]

Kollegial supervision Læs videre »

Hvad er supervision? - Supervisor Troels Hammer

Hvad er supervision?

Mange har hørt ordet supervision i forskellige sammenhænge. Men hvor mange forstår egentlig, hvad der ligger bag ordet? Det er sådan et ord, man hurtigt fornemmer noget med, men den dybereliggende mening dykker man ikke ned i, medmindre man rent faktisk bliver introduceret for det på et dybereliggende plan. Man kan tage et kig på ordet og måske få et lidt klarere billede af dets betydning, hvis man deler det op. Super kender vi fra Superman og fra tilkendegivelser i daglig tale, om at noget er virkelig godt. Når nogen siger “super!”, så er der ofte tale om ros. Man

Hvad er supervision? Læs videre »

Scroll to Top