Hvad er en supervisor? - Troels Hammer

Hvad er en supervisor?

Supervisor er et ord, vi hører jævnligt. De fleste af os tænker sikker noget i retning af “Nå, det?” uden egentlig at vide, hvad det nøjagtigt står for. Vi tror, vi ved det, men reelt set har vi kun en fornemmelse. Sådan er der helt sikkert masser af ord, som vi forholder os til, uden faktisk at have forstået deres faktiske, egentlige betydning. Man kan også godt få fornemmelsen af, at visse folk selv bruger ord som ‘supervisor’ og ‘supervision’ som sådan nogle buzzword, der lyder smart, men dybest set ikke kommer velovervejet ind i sætningen. Supervision bliver brugt som pynteord mange gange dagligt.

Supervision handler om overblik, om at se det hele fra oven, og så vejlede derud fra. En supervisor er altså en person, som kan se tingene i helikopterperspektiv og rådgive ud fra en højere vinkel. Det kan være svært at indtage denne position, hvis man selv står midt i alle udfordringerne. Man kan så at sige ikke se skoven for bare træer. Her kan en supervisor være til stor hjælp, for denne person har netop specialiseret sig i at tage op i helikopteren og danne sig et overblik, og rapportere ned til den, der står med fingrene i mulden, og vejlede og hjælpe med at træffe de afgørende beslutninger om retning.

For den, der står på landjorden, og skal se sin verden derfra, kan det være en kæmpe hjælp at have en seende medpart i de højere luftlag, der kan rapportere og komme med god vejledning fra helikopterperspektivet. Man får, så at sige, et tredje øje med en supervisor. Et andet blik på hele situationen, som kan hjælpe med at finde de rigtige løsninger. Der er altid mange spørgsmål i luften hos det moderne menneske. Hvilken retning skal man vælge? Hvordan kommer vi derhen, hvor vi allerhelst vil være?

I ordet vision ligger der også et fremsyn, som kan være særdeles brugbart, hvis man er kørt fast i nogle rutiner, der ikke længere er frugtbare i forhold til de eventuelle nye mål, man har sat sig. Supervision er at kunne se frem i det store perspektiv, og samtidigt have blikket for, hvad de nuværende strukturer kan bruges til, og hvad der skal brydes ned, for at man kan bygge noget nyt, og mere hensigtsmæssigt, op. Evnen til at kunne skue fremad og se vejen er et af de vigtigste værktøjer, en supervisor har i sin værktøjskasse. Det visionære, kan man sige.

Hvad laver en supervisor?

Har man spurgt “hvad er en supervisor”, så er det måske overflødigt at spørge om, hvad en supervisor laver, men alligevel. Spørgsmålet er faktisk meget relevant, for der er jo forskellige felter inden for supervision, som man måske burde skille ad for at fremme forståelsen. Hvis man superviserer en personalegruppe, så er det opgaven at så at sige stige op i helikopteren og aflæse de mønstre, der opstår i personalegruppen. Er de hensigtsmæssige, eller er de ikke? Kan den eller den lave om på sine mønstre enkelte steder, så processerne kommer til at flyde bedre?

En supervisor skal først og fremmest spotte disse mønstre og gøre dem forståelige for personalegruppen, som så selv kan forsøge at rede trådene ud og skabe et bedre arbejdsflow. Her kan en supervisor som regel hjælpe, men den primære opgave er at gøre opmærksom på det, der kommer til syne oppe fra helikopteren. At komme med det overblik, som er så svært at få, når man er nødt til at befinde sig i jordplan og anskue problematikkerne derfra.

Det kan være svært for en leder at skifte view, så at sige, for så bliver hun nødt til at forlade den nuværende position, hvor hun er i øjenhøjde med sine medarbejdere. Det er ikke let både at skulle sidde i helikopteren, og samtidigt være i øjenhøjde med sine medarbejdere. Her kan en supervisor hjælpe med, for supervisoren skal ikke andet. Supervisor skal tage den fra den vinkel, men lederen skal tage den fra et mere jordnært perspektiv. Mødet imellem disse to vinkler kan give en, samlet set, meget bredere og mere tydelig forståelse for de udfordringer, man står overfor.

Hvad er en supervisor? (2)

Hvilke kvalifikationer har en supervisor?

Der er ikke nogen specifik uddannelse til supervisor. Men man kan ikke bare stille sig op og sige “Jeg er supervisor” uden at have noget baggrund at referere til. Man kan sige, at det er en stor fordel, hvis man tidligere har siddet i positioner, hvor det store overblik var påkrævet. Gode analytiske evner og kompetencer er også nødvendige, hvis man skal være i stand til at vejlede og rådgive fra helikopterperspektivet. En psykologisk / terapeutisk baggrund er ofte en fordel.

En del af jobbet er løsningsorienteret, og her kan kreative evner, eller et blik for det kreative, være en stor fordel. Den kreative vinkel kan give nye perspektiver og fremkomme med alternative løsningsmodeller. Ved at komme med et frisk indspark, kan supervisoren løsne op for fastgroede mønstre, der ikke længere er hensigtsmæssige, hvis man skal nå frem til et givent mål. Fornyelse er ofte en vigtig del af en udviklingsproces, og her kan fastgroede mønstre obstruere for det frie flow, der er nødvendigt for de fornyende processer.

Ledelseserfaring er bestemt også en fordel, da det ofte er lederne man skal hjælpe med at lede for eksempel en personalegruppe. Og her kommer psykologisk forståelse og indsigt også klart til at spille en rolle. Har man ikke gode evner som menneskekender, så kan det være svært at hjælpe med råd og vejledning. Det menneskelige aspekt er uhyre vigtigt, for det er jo mennesker, man, som supervisor, har med at gøre. Mennesker, der har brug for hjælp med at finde retning i en kompleks verden.

Vigtigt er det, at supervisoren har kommunikative evner, der gør det muligt for vedkommende at få budskabet klart og tydeligt igennem, om hvad det er, man ser, og hvad man tænker, der kan gøres for at optimere og vælge rigtigt. Hvis man oversætter det til det maritime, så nytter det ikke, at man har en mand i udkigstårnet, som har superskarpt blik, hvis ikke vedkommende er i stand til at kommunikere, hvad han ser. Man kan sige, at der er flere kompetencer, der skal være til stede og kunne spille sammen, så man får det optimale ud af supervisionen.

Vil du gerne have hjælp af en meget dygtig supervisor, så kontakt mig gerne for en uforpligtende snak om supervision og mulighederne. Kh. Troels (Mobil: 22733006)

Hvad kan en supervisor?

En supervisor kan mange ting, men det, der måske er det mest afgørende, er, at den superviserede får redskaberne til at kunne mere. Når det er sagt, så er der også kundskaber, som en dygtig supervisor besidder. En supervisor kan coache og guide et menneske, eller en gruppe mennesker, så vedkommende kan komme i den ønskede retning, og får lettere ved at nå deres mål. Takket være overblikket kan supervisoren udstikke kursen ud fra de forhindringer, han eller hun ser fra sin position.

En supervisor kan spotte problemerne. “Der er nogen her, der trækker lidt for meget i dén retning. Det ville være en fordel, hvis I trak mere i dén retning, sammen med jeres kolleger”, kunne en supervisor sige til en personalegruppe efter at have observeret dem i helikopterperspektivet. Fra grunden kan det måske se ud som om, vi trækker samme vej, men set ovenfra kommer der et andet blik på situationen, som vi ikke kan se fra vores stillingsmæssige position.

Ordet supervision kan deles op i super og vision. Super ved vi alle, hvad er. Vision betyder syn, men også indsigt. En supervisor har evnen til at danne et overblik og samtidigt spotte udfordringerne. Derud fra kan supervisoren fremkomme med et kvalificeret bud på en retning, som vil være hensigtsmæssig at tage, hvis man vil nå frem til et bestemt mål. Det kan være et mål om bedre samarbejde, eller et mere konkret mål, som en opgave, der skal løses.

En supervisor kan se tingene i det store perspektiv og komme med bud på nye måder at tænke på. Supervisoren kan se de forskellige løsningsmuligheder fra det høje perspektiv, og formidle dem videre til dem, der står i situationen og har svært ved at se skoven for bare træer. En supervisor har de nødvendige kommunikative evner, der skal til for at visionen også bliver synlig for den, der står med hænderne nede i mulden.

Ved at komme med løsningsmodeller og kreative indspark kan en supervisor være en udløsende faktor, der får skibet på ret køl igen, så det kan sejle mod nye mål, uden at lasten falder overbord. Supervisoren kan, med sit helikopterblik, spotte de farlige skær og de stormfulde områder, og give fornuftige bud på, hvordan man navigerer skibet igennem, så man kommer i sikker havn til sidst.

Når man lader sig supervise, så giver det god mening, at man stiller sig åben over for nye og spændende perspektiver, der kan hjælpe en med at komme ud af de fastlåste mønstre og ind i en mere innovativ proces. Det er gennem disse processer, at man fornyer sine egne kompetencer, og får åbnet sine øjne for de mange store muligheder, der ligger forude, og bare venter på, at man kommer og tager dem i anvendelse, til gavn for hele besætningen.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top