Forløb med en supervisor - Troels Hammer

Forløb med en supervisor

Der kan være mange gode grunde til at have et forløb med en supervisor og det kan være til stor gavn for alle der arbejder med mennesker. Men det er især i socialfaglige og sundhedsfaglige professioner at man bruger supervision som en metode til blandt andet at udvikle fagligheden. Hvis ikke du har overvejet supervision som metode til at sætte skub i din faglige udvikling, så bør du med god grund overveje det.

Supervision kan være til gavn for forskellige professioner der arbejder med mennesker i en eller anden forstand. Hvis man for eksempel arbejder med rådgivning eller har med besværlige problemstillinger at gøre, så kan supervision som en løsningsorienteret metode være med til at understøtte en positiv faglig udvikling. Supervision er en fordel for alle involverede. Det kan især give dig et overblik og en ny indsigt i hensigtsmæssige metoder og hvis der er tale om supervision for en kollegial gruppe, så kan det skabe de rette rammer for bedre kommunikation, feedback og generel højnet faglighed.

Hvor finder man en supervisor?

Man kan finde en kompetent supervisor mange steder i Danmark. Nogle gange vil man kunne vælge imellem forskellige supervisorer fra samme hus, men ofte vil man kunne finde selvstændige supervisorer som har hver deres speciale. Man kan således vælge en supervisor der bedst passer til dig som fagperson eller din kollegagruppe.

Forskellige supervisorer kan have forskellige uddannelsesmæssige baggrunde med uddannelser og diplomer fra forskellige institutter, som giver kompetencerne til at overse en person eller gruppe mennesker, med henblik på faglig udvikling og feedback. Én supervisor kan have nogle kompetencer, viden og en baggrund som en anden supervisor ikke har – og jo bedre man matcher med en relevant supervisor, jo bedre er det for de involverede parter der har brug for den rette feedback og metoder til at finde løsninger på deres problemstillinger.

Det kan altså betale sig at finde ud af, hvad en supervisor har af fokus og speciale for at vurdere hvor godt et match det vil være imellem den eller dem der bliver superviseret og den der superviserer. Det er klart en fordel hvis en supervisor har viden omkring dit fag, da dialog, samtale og forståelse er vigtige komponenter i et supervision-forløb. En supervisor kan for eksempel også have primær erfaring med at rådgive en kollegial gruppe frem for enkeltpersoner, hvilket er noget der værd at bide mærke i.

Forløb med en supervisor

Hvad kan man bruge en supervisor til?

De fleste kender det, at det kan være godt med friske øjne på en udfordrende situation. Kort sagt, så er det blandt andet dét en supervisor kan hjælpe med. Uanset om du arbejder inden for socialpsykiatrien eller et sundhedsfagligt felt, så kan det både være meget givende, men samtidig også udfordrende at arbejde med mennesker og især fordi man arbejder med flere forskellige borgere, så kan det for eksempel blive udfordrende at håndtere hver enkelt på den mest hensigtsmæssige måde.

Hvert menneske er et individ. Men selvom man logisk set godt ved at mennesker kan have forskellige grunde til at agere som de gør, så kan det samtidig være svært at finde den bedste metode til at tilgå en behandling. Især hvis man som fagperson inden for et af de ovennævnte felter har mange borgere eller klienter, så kan det være udfordrende at bevare det store overblik samtidig med at man behandler hver borger og situation individuelt.

Hvis man netop oplever at gå i stå i en bestemt situation eller har brug for hjælp til en bestemt problemstilling, så er det at supervision – et forløb med en supervisor – kan være til stor gavn. En god supervisor kan nemlig blandt andet hjælpe dig med at sætte din problemstilling i perspektiv og, i dialog med dig, hjælpe med at finde hensigtsmæssige metoder at arbejde videre med.

Og alt efter hvilket felt du arbejder i, kan du ofte finde en supervisor med de rette kompetencer der kan hjælpe. Ligesom man for eksempel kan finde psykiatere med et bestemt speciale i et område, så kan man også finde en supervisor med speciale i for eksempel socialpsykiatrien eller generel personalesupervision.

Supervision-forløb på flere niveauer

Supervision-forløb kan findes på flere niveauer. Det kan køres på et individuelt niveau som beskrevet foroven. Men det kan også køres på gruppeniveau, hvor for eksempel en ekstern supervisor har forløbet med en hel personalegruppe. Ligesom der er gode grunde til at have en supervisor på et individuelt plan, hvor man kan få feedback, så kan en gruppe kolleger også få stor gavn af en supervisor.

Når man arbejder med patienter, klienter eller borgere, så er det blandt andet vigtigt at man er bevidst om de processer der sker og de metoder man bruger til at løse en problemstilling. Kulturen og kommunikationen i en personalegruppe kan også i sidste ende påvirke den enkelte relation mellem behandler og patient. Så udover at en supervisor kan være med til at løse nogle interne problemstillinger hos en gruppe kolleger, så kan det have direkte effekt på den måde man ellers håndterer sine opgaver og de mennesker man arbejder med.

En supervisors opgave er blandt andet at bidrage med den faglige udvikling – supervision er altså en udviklingsmetode der gerne skal understøtte denne. Et forløb med en supervisor er et løsningsorienteret forløb der også skaber mere plads til forskellige idéer og højnet tillid i en personalegruppe. Selvom man eventuelt mener at de problemstillinger man oplever i en kollegagruppe, ikke udløser store problemer, så kan det alligevel være en øjenåbner at have en supervisor tilknyttet, som kan skabe dét manglende overblik.

Hvis man er ny i forhold til konceptet, supervision, så kan det muligvis virke som unødig brug af tid, som man kan bruge på andre ting. Hvis man i forvejen er presset på tid, kan supervision virke overflødig. Men netop i dette tilfælde kan det være en god idé at investere noget af tiden på et forløb med en supervisor, da denne netop kan være med til at give dig et overblik over hvordan du bedst bruger tiden hensigtsmæssigt og professionelt. Med de rette metoder kan man skubbes i en løsningsorienteret retning med basis i faglighed, tillid, og udvikling.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top