Supervision Sjælland - Supervisor Troels Hammer

Supervision Sjælland

På Sjælland findes der en høj diversitet i udbuddet af virksomheder og offentlige institutioner. Der foregår en løbende udvikling i denne del af Danmark, hvor tilpasningen til det moderne foregår løbende. Der sker om rokeringer af personale og nyt personale indsættes i nye sammenhænge, der skal imødegå den udvikling, man ser i resten af samfundet, både i det lokale, men også på det globale plan. Nøglepersoner på de enkelte arbejdspladser skal tilpasse sig moderne krav, og indgå i nye fællesskaber. Det kan være en udfordring for både ledelse og de ansatte. Her kan supervision være en stor hjælp. En supervisor […]

Supervision Sjælland Læs videre »